szukaj:
strona główna logowanie rejestracja o firmie kontakt koszyk
Informacje
Anteny i telewizja
Centralny odkurzacz
Domofony i wideodomofony
Instalacje alarmowe
Instalacje elektryczne
Instalacje p. poż
Inteligentny budynek
Kasy fiskalne
Kontrola dostępu
Oświetlenie
Sieci komputerowe
Telewizja przemysłowa
Sklep
Anteny i telewizja
Centralny odkurzacz
Domofony i wideodomofony
Instalacje alarmowe
Instalacje elektryczne
Instalacje p. poż.
Inteligentny budynek
Kasy fiskalne
Kontrola dostępu
Sieci komputerowe
Telewizja przemysłowa
Ochrona przeciwprzepięciowa

Ograniczniki przepięć klasy B

Odgromniki stanowią pierwszy stopień ochrony w obiekcie. Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku, tzn. w złączu bądź głównej rozdzielnicy. Podstawowym elementem odgromników SPB oferowanych przez firmę Moeller jest iskiernik wykonany w technologii Arc Chopping. Technologia Arc Chopping wykorzystuje specjalne ukształtowanie elektrod. Powoduje ono wypieranie łuku elektrycznego poza elektrody. Tam następuje jego zderzenie z płytą, w wyniku czego ulega on rozbiciu na wiele mniejszych części. Ten proces w istotny sposób ułatwia gaszenie łuku elektrycznego, powstałego w odgromniku przy odprowadzaniu prądu udarowego. Obecnie proponowanym rozwiązaniem, w przypadku gdy oba stopnie ochrony przeciwprzepięciowej muszą być zainstalowane w tej samej rozdzielnicy,asme 8 pdf api std 1104 asme a17.1 nfpa 54 aws d1.6 asce 7 ICC IRC ASME A17.2 jest zastosowanie ogranicznika przepięć klasy B typu SPI.

 

Odgromnik ten posiada elektroniczny zapłon wyzwalający iskrę i wymuszający zadziałanie iskiernika przy określonym napięciu. Rozwiązanie takie nie dopuszcza do przeciążenia warystora przy równoległym połączeniu iskiernika i warystora. SPI-35/440 jest jednobiegunowym, szczelnym odgromnikiem zabezpieczającym przed skutkami bezpośredniego i bliskiego uderzenia pioruna. Pomimo małych wymiarów i zamkniętej budowy odgromnik ten jest w stanie opanować impuls prądu udarowego Iimp = 35kA o kształcie 10/350 ms. nace mr0175 aws d1.1 asme b31.8 astm standards ASME B31.1 ipc-a-610 API RP 54 ASME B20.1 SPI konturem pasuje do innych modułowych ograniczników a także pozwala łączyć je praktycznie ze wszystkimi aparatami poprzez system mostkowy.

Dzięki wbudowanemu w odgromnik elektronicznemu wyzwalaniu zapłonu możliwe jest bezpośrednie równoległe dołączenie do niego kolejnego stopnia ochrony - ograniczników przepięć klasy C. W przypadku tym nie jest potrzebne instalowanie elementu indukcyjnego SPL, który mógł być stosowany do prądów znamionowych maks. 63 A. Dzięki elektrycznemu wyzwalaniu iskiernika nowy system ochrony jest niezależny od szybkości narastania impulsów przepięciowo-prądowych. W nowym układzie wszystkie elementy pracują bez wydmuchu zjonizowanych gazów na zewnątrz. Jeśli odległość6 między odgromnikami SPI i ogranicznikami przepięć SPC jest mniejsza niż 10m,ashrae 62.1 ashrae 90.1 asme y14.5 api std 650 2014 api standards asme b31.3 ASME Section II API SPEC 6A ograniczniki przepięć klasy C dobieramy na napięcie pracy 460V (tj. SPC-S-20/460). Dla odległości większej niż 10m dobieramy SPC na napięcie pracy 280 V i większe.

     
 

Ograniczniki przepięć klasy C

Instalowane są najczęściej w rozdzielnicach oddziałowych, piętrowych i tablicach rozdzielczych. Do budowy ograniczników przepięć SPC zastosowano warystory. Warystory wytwarza się technologią spiekania mieszaniny sproszkowanych materiałów np. tlenku cynku - ZnO lub węglika krzemu SiC. Są to nieliniowe rezystory półprzewodnikowe, których wartość rezystancji zmniejsza się silnie wraz ze wzrostem napięcia. Podstawową zaletą warystorów jest ich duża szybkość działania. Mogą one przejść ze swojego stanu wysokoomowego do niskoomowego w czasie krótszym niż 25 ns. Przy niewielkich rozmiarach posiadają one dużą zdolność pochłaniania energii. Warystory stosuje się dla zabezpieczenia przed przepięciami zarówno w obwodach zmiennoprądowych jak i stałoprądowych.

SPC-S-20/280 ograniczają przepięcia do poziomu 1,4 kV. Testowane są one impulsem prądowym o kształcie (8/20)µs. Maksymalne dopuszczalne dobezpieczenie ograniczników SPC wynosi 160 A (gL). Zasady dobezpieczenia są analogiczne jak przy ogranicznikach przepięć klasy B. Temperatura pracy wkładek warystorowych wynosi od -40 °C do +70 °C.
Zaletą zastosowania warystora jako ogranicznika przepięć jest brak występowania zwarciowego prądu następczego. Budowa ziarnista warystorów powoduje, że posiadają one dużą pojemność własną rzędu 40 - 40 000 pF, w wyniku czego powstają prądy upływu. Prąd upływu sprawnej wkładki nie powinien przekraczać kilkudziesięciu µA. Przy pomiarze rezystancji izolacji niezbędne jest odłączanie ograniczników SPC! Wszystkie ograniczniki przepięć klasy C firmy Moeller posiadają wymienne wkładki z sygnalizacją wizualną uszkodzenia elementu warystorowego. Stan uszkodzenia aparatu sygnalizowany jest pojawieniem się czerwonego pola w okienku wkładki. W razie stwierdzenia uszkodzenia wkładki należy ją niezwłocznie wymienić.

Ograniczniki przpięć klasy B+C

 

Kombinacja ogranicznika przepięć klasy B i C, z zastosowaniem warystorów w jednym module znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym.
Posiadają optyczny wskaźnik uszkodzenia. Maksymalny prąd udarowy na 1-bieg. wynosi 12,5kA (10/350)ms. Dostępne są wersje na 1,2,3 i 4 bieg. redukują przepięcia do poziomu <1,5kV. Nowy ogranicznik przepięć stanowi optymalną ochronę przed przepięciami spowodowanymi przez pośrednie uderzenie pioruna oraz przepięcia komutacyjne. Takie ograniczniki mają zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym.


Firma Moeller oferuje również gotowe zestawy SP-B+C, do zastosowań przemysłowych, składające się z ograniczników obu klas, tj. B i C. W układach tych jako ogranicznik klasy B wykorzystywany są aparaty SPI wykonane na bazie iskiernika z wyzwalaczem elektronicznym .

 SP-B+C/3+1Ograniczniki przepięć klasy B+C w zestawach:

 

  • dla sieci TN-C
  • dla sieci TN-S/TT (w układzie 3+1 z jednym ogranicznikiem sumującym SPI-100/NPE)

Ograniczniki przepięć klasy B+C w zestawach dla sieci TN-S i TT połączone są w układzie 3+1 z jednym iskiernikiem sumującym SPI-100/NPE.

Iskiernik sumujący w układzie 3+1 oddziela galwanicznie przewody N i PE. Podczas przepięcia możliwość pobudzenia wyłącznika różnicowoprądowego jest mniejsza. Zaletą takiego układu jest także małe napięcie resztkowe między fazą L1, L2, L3 i N. Zestawy ograniczników zapewniają zapewniają poziom ochrony 1,5 kV.
Zestawy ograniczników przepięć SP-B+C należy instalować w:

 

  • budynkach z zewnętrzną instalacją piorunochronną
  • budynkach z zewnętrzną linią napowietrzną i instalacją piorunochronną
  • budynkach zasilanych linią kablową, gdy odległość między budynkiem a stacją trafo jest niewielka (możliwość wystąpienia dużych prądów zwarciowych)
  • obiektach bez instalacji odgromowej w bliskim sąsiedztwie obiektów wysokich, gdy uziomy obiektów są połączone
  • chronionym obiekcie, w którym jako instalację odgromową wykorzystano wewnętrzną konstrukcję stalową

Zestawy zaleca się instalować (rozpatrując od strony zasilania) przed urządzeniami pomiarowymi i różnicowoprądowymi. Zapobiega się w ten sposób błędnemu działaniu wyłączników różnicowoprądowych podczas przepływu prądu udarowego po zadziałaniu ograniczników przepięć. Wyłącznik różnicowoprądowy zamontowany przed replica watches ogranicznikami przepięć jest narażony na działanie prądów udarowych, które mogą prowadzić replica rolex do jego zniszczenia lub zbędnego zadziałania. replica watches uk

strona główna | logowanie | rejestracja | o firmie | kontakt | koszyk
Copyright Matrix 2006